SOLU Tietovarastot

Data Card Log Entries
Data content edit
Datakortti: Log Entries
SOLU Datakortti

SOLU BS Vierityspalkin esittelyssä

SOLU on mukana Vierityspalkin julkaisujärjestelmät-artikkelisarjassa, jossa esitellään Suomessa markkinoilla olevia julkaisujärjestelmiä.

Lue artikkeli Vieryspalkki.fi sivustolla >>

Tuotetiedon hallinta ja julkaisu

Tarjoa tuotetieto asiakkaille nopeammin, helpommin ja aina ajan tasalla.

Teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksillä on valtavat määrät tuotetietoa eri muodossa ja erilaisissa järjestelmissä. Tiedon kerääminen ja tallentaminen, rikastaminen ja julkaisu vaativat yrityksiltä kasvavassa määrin resursseja ja järjestelmien välisiä integrointeja, mikäli tuotetietoa hallitaan eri puolilla organisaatiota, omissa järjestelmissään. Tuotetiedon hallinnasta (product information management, PIM) onkin tullut yksi yrityksen tärkeimpiä kehitysprosesseja ja sen merkitys vain kasvaa verkkoliiketoimintaan siirryttäessä.

SOLU Business Solution toteutuksissa asiakkaan tuotetieto on usein keskeisessä roolissa. Niinpä SOLU sisältää loistavat työkalut tuotetietokantojen hallintaan ja julkaisuun.

Tuotetieto hallintaan

Tuotteiden perustiedot (nimi, tuotenumero, pakkaus, hinta, saatavuus) hallitaan tyypillisesti yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä eli ERPissä. ERP on kuitenkin pääasiassa viritetty hoitamaan toiminnanohjausta eikä se useinkaan tarjoa työkaluja rikastetun tuotetiedon hallintaan. Laadukas tuotetiedonhallintajärjestelmä – eli PIM-järjestelmä – on rakennettu niin, että se integroituu kätevästi yrityksen eri tietojärjestelmiin kuten ERP- ja CRM-järjestelmiin, josta tieto voidaan ajaa turvallisesti keskitettyyn PIM-ratkaisuun esimerkiksi eräajona öisin.

Perustietojen lisäksi tuoteinformaatio koostuu tuotekuvista, tuote-esittelystä, käyttökohteista, yksityiskohtaisesta teknisestä tiedosta sekä tuotteen käyttämiseen liittyvästä informaatiosta (asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet). Tuotteiden perustiedot tuodaan usein SOLUun yrityksen omista tietojärjestelmistä (ERP) ja tuotetietoa rikastetaan SOLUssa mm. kuvausteksteillä, asennusohjeilla ja -videoilla, sertifikaateilla, käyttöturallisuustiedotteilla ja huolto-ohjeilla. Kieliversioiden hallinta on tehty sisällön ylläpitäjille mahdollisimman helpoksi tarjoamalla kaikki tuotekortin kieliversiot samasta näkymästä.

SOLU tarjoaa valmiit rajapinnat integrointiin EPR ja CRM järjestelmien kanssa. Yleisimmät integraatiot tehdään toiminnanohjausjärjestelmän ja SOLUn välillä.

Teollisuuden ja teknisen kaupan tuotevalikoiman osalta toimiva malli on tallentaa rikastettu tieto - esim. markkinointi- ja käyttökohdetekstit, kuvat, videot, tiedostot ja tekniset tiedot – tuotekohtaisesti, ei myyntiyksikköittän. Näin kaikkiin myyntiyksiköihin liittyvät muutokset ja päivitykset hoituvat kerralla ja vältyt myyntiyksikkökohtaisen tiedon ylläpidolta. Rikastettua tuotetietoa ei tarvise monistaa manuaalisesti  jokaiselle nimikkeelle erikseen vaan esimerkiksi tuhansien myyntiyksiköiden valikoiman osalta voidaan selvitä ylläpitämällä joitain satoja tuotekortteja.

Katso esimerkiksi kuinka Fesconilla on kaikki yhden tuotteen myyntinimikkeet yhdellä tuotesivulla, jolloin myyntinimikkeisiin liittyvän tiedon rikastaminen ja ylläpito hoidetaan vain yhtä tuotekorttia päivittämällä.

Tuotiedon julkaisu

SOLUn kautta kaupallista ja laajennettua tuotetietoa voidaan julkaista useassa eri mediassa esim:

  • yrityksen www-sivuilla
  • intranetissä
  • www-tuoteluettelossa ja/tai hinnastossa
  • tarjouspyyntö- ja tilausjärjestelmissä
  • mobiili sivustoilla / sovelluksisssa
  • tulostus ja painotuotteissa

Tuotetietokantaa voidaan hyödyntää tulostettavien tai painettavien tuoteluetteloiden, hinnastojen, tuotekorttien automaattiseen taittamiseen. Ratkaisu säästää materiaalin taittotyön ja parantaa merkittävästi tulostettavan / painettavan materiaalin sisällön laatua. Keskitetty tuotetiedon hallinta varmistaa, että kaikkiin kanaviin ja materiaaleihin päätyy aina viimeisin ja ajantasaisin tuotetieto.

Tuotetietokannan käyttö ja tuotetiedon hallinta tapahtuu selaimella 24/7 - helposta käyttöliittymästä.

Myynnin ja jakelukanavien yhteystiedot

Myynnin ja jälleenmyyjäverkoston yhteystiedot hallinnoidaan helposti SOLUn tietokannan avulla. Myynnin ja jakelukanavien yhteystiedot on helposti liitettävissä tuotetietokantaan esim eri tuoteryhmistä vastaavat myyjät voidaan yhdistää oikeisiin tuotteisiin. Näin yhteydenotot tulevat suoraan oikealle myyjälle. 

Erilaiset hakutoiminteet kuten "Näytä lähin jälleenmyyjäsi" ovat helposti toteutettavissa SOLU:n avulla, myös erilaiset Google Maps-toiminteet ovat tässä hyödyksi. Yhteystiedoista voidaan muodostaa yritys- tai yhteystietokortteja, joita voidaan julkaisujärjestelmässä lisätä sivuille esimerkiksi jonkun tietyn tuotteen yhteyteen.

Solu - Data